OPPO INNO DAY 2021

OPPO INNO DAY 2021带来了OPPO首个自研芯片、首款折叠旗舰新品、新一代智能眼镜等重磅黑科技,看点十足。

OPPO Air Glass

实拍图赏

马里亚纳 MariSilicon X

技术解释

 OPPO Air Glass

功能亮点介绍

OPPO INNO DAY 2021

相关文章